Friday, October 23, 2009

Wacana Buku

Program ini merupakan anjuran Perpustakaan Tunku Bainun, UPSI dengan kerjasama Fakulti Sains & Teknologi, UPSI. Wacana ini mengupas dengan mendalam tentang buku yang berjudul "Biotechnology: An Introduction". Tahniah buat panel yang terlibat iaitu Dr Noman D. Salih dan Dr Fatimah Mohamad yang merupakan Pensyarah Kanan di Jabatan Biologi. Buku tersebut diulas dengan terperinci dari segenap aspek termasuk bahasa, etika dan sebagainya. Memetik kesimpulan yang diucapkan oleh moderator, Dr Haniza Hanim yang menyatakan bahawa buku yang ditulis oleh Susan Barnum ini adalah sesuai untuk semua pembaca dengan bahasa yang mudah difahami dan susun atur yang baik. Di samping perlu ada penambahbaikan terutamanya dalam memasukkan fakta-fakta penting dan gambarajah yang berwarna supaya lebih menarik agar dapat menambahkan minat kepada pembaca.

Antara hadirin yang hadir memeriahkan majlis selain ingin mendapatkan input berguna. Tahniah buat Jabatan Biologi UPSI, pensyarah-pensyarah kanan dan Fakulti Sains & Teknologi keseluruhannya.

No comments:

Post a Comment