Thursday, October 15, 2009

A list of human emotions

'A life rich with emotions is a rich life'

Pelbagai emosi atau perasaan telah dikurniakan daripada Allah S.W.T. kepada manusia. Manusia sememangnya kaya dengan emosi. Kepelbagaian emosi adalah keunikan akal. EQ merupakan satu potensi di dalam diri manusia yang berhubung kait dengan emosi.

Dunia pasti tawar tanpa emosi yang dikurniakan. Terserah kepada kita untuk mengawal emosi tersebut kerana dengan adanya satu emosi negatif akan menyebabkan segalanya berubah.

Antara emosi yang sering wujud dalam kehidupan seharian kita,
7 emosi positif:
Keinginan, Keyakinan, Cinta, Seks, Azam, Romans dan Harapan

7 emosi negatif:
Rasa takut, Kecemburuan, Kebencian, Pembalasan dendam, Keserakahan, Tahyul dan Kemarahan
(http://fmtt.blogspot.com/2008/07/assalamualaikum-dan-salam-sejahtera_31.html)


Bagaimana manusia mengawal perasaan mengikut kehendak Islam?

3 cara mengawal emosi
Seorang ulama tasawuf, Yahya bin Mu’az al-Razi telah memberi panduan berkenaan cara mengawal emosi. Beliau berkata hendaklah kita menjaga 3 perkara yang menjadi habuan orang mukmin iaitu :

1. Apabila kita tidak dapat memberi kebaikan kepada orang lain, jangan pula menyusahkan dia

2. Apabila kita tidak sudi menyukakan hatinya, jangan pula kita menyebabkan dia berdukacita

3. Apabila kita tidak mahu memuji dia, jangan kita cela dia.

No comments:

Post a Comment